Zjednoczone Królestwo nie przedłuży okresu przejściowego

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił oficjalnie, że w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, okres przejściowy, który ma się zakończyć 31 grudnia 2020 roku nie zostanie na wniosek Wielkiej Brytanii przedłużony. Zgodnie z postanowieniami umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, popularnie zwanym „Brexitem”, z dniem 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania oficjalnie przestanie być krajem członkowskim Unii Europejskiej. Tego dnia przestaną obowiązywać wszelkie dotychczasowe traktaty łączące Wielką Brytanię ze Wspólnotą.

 

Brexit w okresie przejściowym

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia bieżącego roku. Wraz z opuszczeniem Unii Europejskiej, Wielka Brytania znalazła się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Obecnie, w okresie przejściowym, obowiązującym do 31 grudnia 2020 roku, strony starają się wynegocjować warunki przyszłych relacji. Wielka Brytania w tym okresie jest już poza instytucjami unijnymi, ale stosuje się do praw i obowiązków związanych z przynależnością do Wspólnoty oraz korzysta z wynikających z tej przynależności przywilejów, w tym z uczestnictwa w jednolitym rynku.

Co po upływie okresu przejściowego?

Brexit może oznaczać również, że od 1 stycznia 2021 r. przepisy RODO nie będą już mieć zastosowania do brytyjskich przedsiębiorstw, które będą uznawane za podmioty spoza UE. Obecnie trwają negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu i w przypadku uzgodnienia jej warunków przed końcem bieżącego roku, okres przejściowy może zostać skrócony. Wyniki negocjacji zadecydują czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odbędzie się na mocy porozumienia, co mogłoby zapewnić dalsze obowiązywanie RODO w Zjednoczonym Królestwie na mocy umowy międzynarodowej. W przeciwnym razie, Wielka Brytania zostanie uznana za państwo trzecie i znajdą zastosowanie przepisy wymienione w rozdziale V RODO, regulujące zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

RODO a przetwarzanie danych poza EOG

Zgodnie z przepisami art. 27 ust. 1 RODO przedsiębiorstwa spoza UE są zobowiązane do wyznaczenia swoich przedstawicieli w  UE, jeżeli będą objęte zakresem wspomnianego art. 27 RODO. Przedstawiciele muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim, w którym przebywają osoby, których dane dotyczą, i których dane osobowe są przetwarzane w związku z oferowaniem im towarów lub usług lub zachowanie których jest monitorowane. Więcej o przetwarzanie danych osobowych w Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym pisaliśmy w artykule „Brexit a RODO – co dalej?”, dostępnym pod linkiem: https://kancelariatopyla.pl/brexit-a-rodo-co-dalej/.

 

Agnieszka Rowińska

Prawnik w Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp. k.