Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czyli BREXIT

Od dnia 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania oficjalnie przestała być krajem członkowskim Unii Europejskiej i rozpoczął się trwający 11 miesięcy okres przejściowy, podczas którego będą trwały negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych i prawnych pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską i państwami członkowskimi. Polityczne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie wywołuje jednak bezpośredniego skutku dla polskich przedsiębiorców, również w zakresie dotychczas zawartych umów handlowych i innych, także tych zawartych w oparciu o przepisy Rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO), których stroną jest Wielka Brytania. Do dnia 31 grudnia 2020 r., czyli do zakończenia okresu przejściowego, Wielka Brytania pozostaje technicznie członkiem UE i przepływ towarów, usług, osób i kapitału – w tym również danych osobowych – będzie się odbywał w sposób niezmieniony.

 

Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Dotychczasowe warunki wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE zostały uregulowane w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2019/C 384 I/01). Zgodnie z art. 71 tej umowy, przepisy unijne (w tym RODO) dotyczące ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej przetwarzanych w Wielkiej Brytanii będą miały zastosowanie do końca okresu przejściowego, czyli do dnia 31 grudnia 2020 r., a także po zakończeniu okresu przejściowego na podstawie omawianej umowy. Postanowienie takie wynika z faktu, że w okresie przejściowym ma zostać wynegocjowana nowa umowa o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. W przypadku uzgodnienia jej warunków przed końcem bieżącego roku, okres przejściowy może zostać skrócony. Jednocześnie, do końca czerwca bieżącego roku może zostać podjęta decyzja o przedłużeniu okresu przejściowego – o rok lub maksymalnie dwa lata.

Przetwarzanie danych osobowych w Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym

Po zakończeniu okresu przejściowego w świetle przepisów RODO, Wielka Brytania będzie traktowana jako państwo trzecie, co oznacza, że przekazywanie danych do tego kraju będzie obciążone dodatkowymi wymogami dotyczącymi przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, określonych w art. 44 – 49 RODO. Jednakże, przekazywanie danych do państwa trzeciego, bez konieczności spełniania dodatkowych wymogów, może mieć miejsce, gdy Komisja Europejska – w drodze aktu wykonawczego – wyda decyzję stwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Komisja Europejska powinna wydać decyzję w tej sprawie przed końcem okresu przejściowego. Dopiero w przypadku braku pozytywnej opinii, przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii, po zakończeniu okresu przejściowego, będzie wymagało spełnienia warunków przewidzianych dla transferu danych do państw trzecich, określonych w art. 46 RODO.

 

Agnieszka Rowińska

Prawnik w Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp. k.