Szkolenia specjalistyczne

Oferujemy szereg szkoleń skierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników.

W naszej ofercie znajdują się szkolenia o następującej tematyce:

 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych:
  • RODO dla niewtajemniczonych
  • RODO dla zaawansowanych
  • Praktyczne szkolenie dla inspektora ochrony danych
  • Czym jest naruszenie ochrony danych osobowych i jak je zgłosić do organu?
  • Jak przeprowadzić analizę ryzyka i DPIA na gruncie ochrony danych osobowych?
  • Ochrona danych osobowych w HR
 • Szkolenia z zakresu compliance
 • Obowiązki instytucji obowiązanej związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CTF)
 • Krajowy system cyberbezpieczeństwa – nowe wymagania dla przedsiębiorstw
 • Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i prawa konkurencji
 • Szkolenia specjalistyczne z prawnych aspektów marketingu, ze szczególnym naciskiem na e-marketing
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa nowych technologii
 • Szkolenia z zakresu prawa e-commerce
 • Szkolenia z zakresu prawa konsumenckiego
 • Szkolenia dotyczące ochrony własności intelektualnej
 • Szkolenia dla pracowników działów HR z zakresu obowiązków prawnych pracodawcy

Interesuje Cię inne szkolenie? Napisz do nas

Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu oraz bezpieczeństwo w korzystaniu z niego. Akceptacja wykorzystania plików cookies lub jej brak następuje za pomocą ustawień przeglądarki. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Sp.k., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.