Prawo pracy

Zakres naszych usług:

 • Kompleksowa obsługa prawna pracodawców, bieżące doradztwo prawne w sprawach
  z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych
 • Opracowywanie niezbędnych regulaminów wewnętrznych i innych aktów wewnątrzzakładowych, procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
 • Opracowywanie i opiniowanie umów (m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o powierzeniu mienia pracownikom, kontraktów menedżerskich, umów o zachowanie poufności) i innej dokumentacji pracowniczej (m.in. rozwiązań umów o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia, porozumień dotyczących rozwiązania umowy, wypowiedzeń i porozumień zmieniających)
 • Opieka prawna w obszarze monitoringu i prawa prywatności pracownika
 • Opieka prawna w obszarze prawa własności intelektualnej pracownika
 • Doradztwo w zakresie rad pracowników, europejskich rad zakładowych, zatrudniania cudzoziemców oraz relacji ze związkami zawodowymi
 • Doradztwo w sporach dotyczących prawa pracy
 • Pomoc i reprezentacja w kontrolach i postępowaniach prowadzonych przez ZUS i Państwową Inspekcję Pracy oraz w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych
 • Szkolenia dla pracowników działów HR z zakresu obowiązków prawnych pracodawcy

W celu zapoznania się ze szczegółami usług zapraszamy do kontaktu

Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu oraz bezpieczeństwo w korzystaniu z niego. Akceptacja wykorzystania plików cookies lub jej brak następuje za pomocą ustawień przeglądarki. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Sp.k., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.