Prawo konkurencji

Zakres naszych usług:

  • Obsługa prawna w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji i praw konsumentów
  • Opinie prawne i analizy w zakresie działań przedsiębiorcy pod kątem porozumień ograniczających konkurencję, posiadania i nadużywania pozycji dominującej i konsekwencji związanych z posiadaną pozycją rynkową
  • Opinie prawne i analizy w sprawach koncentracji przedsiębiorców i obowiązków informacyjnych wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Opinie prawne i analizy w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
  • Przygotowywanie wewnętrznych polityk minimalizujących ryzyko naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz dotyczących prawa konkurencji
  • Pomoc prawna i doradztwo w sprawach szkód spowodowanych czynem nieuczciwej konkurencji
  • Pomoc i reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
    i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i prawa konkurencji

W celu zapoznania się ze szczegółami usług zapraszamy do kontaktu

Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu oraz bezpieczeństwo w korzystaniu z niego. Akceptacja wykorzystania plików cookies lub jej brak następuje za pomocą ustawień przeglądarki. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Sp.k., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.