Prawo gospodarcze

Zakres naszych usług:

  • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i doradztwo w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych
  • Opracowywanie i opiniowanie statutów, umów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz innych aktów wewnętrznych (polityki, procedury, regulaminy)
  • Opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych w obrocie B2B
  • Pomoc prawna w uzyskiwaniu wymaganych koncesji, zezwoleń i licencji
  • Pomoc prawna w zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu i likwidacji spółek prawa handlowego
  • Obsługa postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym
  • Obsługa prawna postępowań przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi
  • Prowadzenie postępowań gospodarczych i windykacyjnych

W celu zapoznania się ze szczegółami usług zapraszamy do kontaktu

Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu oraz bezpieczeństwo w korzystaniu z niego. Akceptacja wykorzystania plików cookies lub jej brak następuje za pomocą ustawień przeglądarki. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Sp.k., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.