Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przekazał okręgowym izbom radców prawnych w celu udostępnienia radcom prawnym zaktualizowany poradnik „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”.

Poradnik opisuje kwestie stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych, znowelizowanej w dniu 4 maja 2019 r. ustawą wdrażającą RODO.

Opisane w poradniku zmiany w ustawie odnoszą się do m.in. do takich zagadnień, jak ograniczenia w zakresie realizacji praw podmiotów danych, zachowanie tajemnicy zawodowej w relacjach z UODO czy ustalenie okresu przechowywania danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu. Poradnik omawia też status radcy prawnego z punktu widzenia przepisów ochrony danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych form wykonywania zawodu. Analiza dotyczy wskazania, w jakich sytuacjach radca prawny ma status administratora danych osobowych, a kiedy należy go uznać za osobę działającą z upoważnienia administratora i zgodnie z jego poleceniami. 

Poradnik RODO jest dostępny tutaj.