W ciągu ostatnich dni na stronie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej opublikowane zostały informacje o aż trzech nowych karach pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców prowadzących kantory, w tym na jednoosobowe działalności gospodarcze. Jakie błędy popełnili przedsiębiorcy?

 

Przypadek nr 1 – decyzja z dnia 16 grudnia 2019 r.

Podmiot nie dopełnił obowiązku zarejestrowania transakcji o wartości powyżej 15 tys. euro, a także nie zastosował środków bezpieczeństwa finansowego określonych w przepisach przy przeprowadzaniu tych transakcji. Podmiot nie zarejestrował dwu transakcji o wartości 18.000 USD i 14.000 GBP.

Czym są środki bezpieczeństwa finansowego, które powinien stosować przedsiębiorca prowadzący kantor? Pisaliśmy o tym tutaj.

Przypadek nr 2 – decyzja z dnia 6 grudnia 2019 r.

Podmiot, na którego nałożona została kara, nie dopełnił aż czterech obowiązków wynikających z przepisów, a mianowicie:

  • nie zastosował środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzaniu transakcji okazjonalnych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro,
  • nie przekazał do GIIF informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna waluty, której równowartość przekroczyła 15 000 euro,
  • informacje o transakcjach okazjonalnych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro, przekazane zostały do GIIF bez podania wszystkich wymaganych ustawą danych identyfikacyjnych,
  • informacje o przeprowadzonych transakcjach okazjonalnych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro, przekazane zostały w sposób nieterminowy.

Przypadek nr 3 – decyzja z dnia 5 grudnia 2019 r.

W tym przypadku przedsiębiorca naruszył dwa obowiązki ustawowe, tzn.:

  • nie zapewnił osobie wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu udziału w odpowiednim szkoleniu,
  • nie zastosował środków bezpieczeństwa finansowego w związku z przeprowadzeniem 21(!) transakcji okazjonalnych o równowartości 15 000 euro.

Czarna seria kar dla kantorów nałożonych w grudniu rozpoczęła się od przedsiębiorcy, który nie dopełnił obowiązku przekazania do GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji kupna waluty obcej, której równowartość przekraczała 15.000,00 euro.

Łącznie Prezes NBP w okresie od 3 grudnia do 16 grudnia 2019 r. nałożył aż 4 kary pieniężne na przedsiębiorców prowadzących kantory – wysokość kar sięgała od kwoty 1000 zł, przez 3000 zł do aż 7000 zł – kara w takiej wysokości nałożona została w związku z niezapewnieniem szkoleń oraz niezastosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w związku z przeprowadzeniem 21 transakcji okazjonalnych o wartości 15 tys. euro, tj. w przypadku nr 3. Biorąc pod uwagę rodzaj niedopełnionych przez przedsiębiorcę obowiązków, jest to niewątpliwie poważne naruszenie przepisów.

Kary nałożone zostały na przedsiębiorców prowadzących działalność w Rzeszowie, Kudowie Zdrój, Rybniku i Warszawie. Oznacza to, że kontrole dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT są prowadzone w całej Polsce.

Warto wspomnieć, że pierwsza kara, która została nałożona na kantor i opublikowana na stronie GIIF jeszcze w kwietniu 2019 r., wynosiła jedynie 200 zł. Widać więc wyraźny wzrost kar, które nakłada Prezes NBP na przedsiębiorców.

Radca Prawny Małgorzata Topyła