Ochrona danych osobowych i prywatności

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zapewnianiu zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami prawnymi. Obsługa przedsiębiorstw z szeregu różnych branż, fundacji i organów administracji publicznej pozwala nam patrzeć wieloaspektowo
na problem ochrony danych i prywatności, uwzględniając jednocześnie indywidualne potrzeby Klienta. Nasze usługi  wspieramy wiedzą
z obszarów pokrewnych  występujących w danym podmiocie,
ze szczególnym naciskiem na e-marketing, e-commerce
i przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML).

 

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie przede wszystkim w następujących obszarach:

  • Kompleksowa obsługa prawna w zakresie dostosowania do wymogów ochrony prywatności i danych osobowych
  • Audyty ochrony danych osobowych
  • Wsparcie we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych
  • Stała obsługa prawna podmiotów, w tym przeprowadzanie cyklicznych audytów wypełniania wymogów prawnych
  • Przygotowywanie wymaganej prawem dokumentacji dostosowanej do działalności Klienta, w tym: polityk i procedur, umów powierzenia, umów o zachowaniu poufności
  • Pomoc w obsłudze żądań osób i naruszeń ochrony danych osobowych
  • Obsługa kontroli i postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami
  • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

W celu zapoznania się ze szczegółami usług zapraszamy do kontaktu

Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu oraz bezpieczeństwo w korzystaniu z niego. Akceptacja wykorzystania plików cookies lub jej brak następuje za pomocą ustawień przeglądarki. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Sp.k., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.