Compliance

Analiza ryzyka stosowana coraz częściej w unijnych i polskich aktach prawnych wymaga zmiany podejścia przedsiębiorstwa:
z kierowania się sztywno wyznaczonymi standardami i ramami prawnymi na podejście dostosowane do stwierdzonego poziomu zagrożeń. Poruszając się w obszarach prawa wymagających takiego właśnie traktowania obowiązków prawnych, szacujemy ryzyko i oferujemy rozwiązania je minimalizujące związane
z podejmowaniem decyzji biznesowych.

 

Zapewniamy wsparcie przede wszystkim w następujących obszarach:

  • Zarządzanie ryzykiem w ramach programu compliance 
  • Opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych polityk, procedur i regulaminów mających na celu minimalizację ryzyka, na które składają się w szczególności polityki antykorupcyjne, kodeksy etyczne, polityki handlowe, polityki ochrony danych osobowych, regulacje dotyczące przeciwdziałania nadużyciom finansowym (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
    i finansowaniu terroryzmu – AML/CTF), opracowanie rejestru korzyści
  • Przygotowywanie wewnętrznych lub wewnątrzgrupowych polityk dotyczących zarządzania własnością intelektualną, ochrony know-how i prawa konkurencji, procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, jak również polityk ochrony środowiska
  • Opracowywanie i wsparcie w stosowaniu rozwiązań umożliwiających raportowanie nieprawidłowości przez sygnalistów (tzw. whistleblowing) oraz programu ochrony sygnalistów
  • Pomoc w dostosowaniu działalności do regulacji korporacyjnych
  • Cykliczne audyty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw (compliance audits), okresowe badania zgodności z prawem
  • Pomoc i reprezentacja w kontrolach i postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej
  • Systematyczne szkolenia z zakresu compliance uwzględniające obowiązki prawne oraz regulacje wewnętrzne, skierowane do pracowników, compliance officerów i wewnętrznych działów zajmujących się tematyką compliance

W celu poznania szczegółów naszej oferty zapraszamy do kontaktu

Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu oraz bezpieczeństwo w korzystaniu z niego. Akceptacja wykorzystania plików cookies lub jej brak następuje za pomocą ustawień przeglądarki. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Sp.k., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.