Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zakres naszych usług:

  • Analiza potrzeb przedsiębiorcy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Stała obsługa działalności instytucji obowiązanej
  • Opracowanie niezbędnej wewnętrznej dokumentacji instytucji obowiązanej, w tym dedykowanych procedur
  • Pomoc w przeprowadzeniu oceny ryzyka prania pieniędzy
    i finansowania terroryzmu
  • Cykliczne audyty wypełniania obowiązków ustawowych
  • Obsługa postępowań kontrolnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i inne podmioty
  • Obsługa postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych
  • Szkolenia dla pracowników z obszaru AML/CTF

W celu zapoznania się ze szczegółami usług zapraszamy do kontaktu

Używamy plików cookie, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu oraz bezpieczeństwo w korzystaniu z niego. Akceptacja wykorzystania plików cookies lub jej brak następuje za pomocą ustawień przeglądarki. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna M. Topyła Sp.k., ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.